מורים פרטיים למבחן הIMAT -

מבחן הכניסה ללימודי רפואה באנגלית באיטליה

לוגו לימודים באיטליה

הדרך שלך ללימודים באיטליה מתחילה

כאן!

שאלות ותשובות על הקורס והמבחן

חלק 1 – 20 שאלות בלוגיקה ו-2 שאלות נוספות בידע כללי.

חלק 2 – 18 שאלות בביולוגיה.

חלק 3 – 12 שאלות בכימיה.

חלק 4 – 8 שאלות בפיזיקה ומתמטיקה.

סה”כ 60 שאלות אמריקאיות.

כל תשובה נכונה מזכה את המתמודד בנקודה וחצי. כל תשובה שגויה מורידה 0.4.  אי מענה על שאלה לא מוריד ולא מעלה.

ההרשמה למכינה של שנת 2018 הסתיימה. מידע לגבי מכינת 2019 צפוי להתעדכן בינואר 2019

לוגו לימודים באיטליה

הדרך שלך ללימודים באיטליה מתחילה

כאן!